1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Studenten

Na de basisschool bieden we kinderen die van huis uit geen enkele kans hebben om vervolgonderwijs te krijgen een beurs aan voor het vervolgonderwijs. Deze kinderen moeten zeer gemotiveerd zijn en hoog scoren bij het verlaten van de basisschool.

De basisscholen in Sondu mogen per jaar maximaal twee studenten nomineren. Het MES comité adviseert vervolgens, na onderzoek bij de kinderen thuis, aan Stichting OKE wie in aanmerking kunnen komen om naar de middelbare school te mogen gaan.
Afhankelijk van de beschikbare geldmiddelen besluit Stichting OKE vervolgens hoeveel en welke kinderen gesponsord gaan worden.
De kinderen en hun wettige vertegenwoordiger dienen een contract te tekenen dat ze goed hun best zullen doen en dat ze zich goed zullen gedragen. Het herhalen van een klas is niet toegestaan.
Na het vinden van een baan zullen ze een (gedeelte van) het schoolgeld terug betalen om andere studenten ook een kans te geven.

Alle studenten worden periodiek medisch gekeurd om eventuele ziekten en/of besmettingen vroegtijdig te onderkennen zodat ze snel behandeld kunnen worden in de plaatselijke kliniek.
De studenten hebben ook een sociale verplichting naar elkaar. Omdat het vaak kinderen betreft die uit gebroken gezinnen komen is het de bedoeling dat ze elkaar ondersteunen met raad en daad. Bijvoorbeeld door elkaar erop te wijzen dat persoonlijke verzorging belangrijk is, of waar ze informatie kunnen vinden voor schoolprojecten.
Als studenten zich misdragen of slechte resultaten halen wordt er gekeken of er een oplossing voor de oorzaak gevonden kan worden. Blijft verbetering uit dan krijgt de student een officiele waarschuwing. Als er daarna nog geen verbetering plaatsvindt wordt de sponsoring stop gezet.

Nadat de studenten zijn geslaagd voor hun middelbare school, krijgen diegenen die met goede cijfers zijn geslaagd de kans om een vervolgopleiding te volgen als er genoeg fondsen zijn.
Als de student slaagt met B of C+, dan is er de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen als de sponsor toestemt. Ook het volgen van een computercursus behoort tot de mogelijkheden om de kans op een baan te vergroten.
Als de student een diploma haalt met een B+ of A dan komt hij of zij in aanmerking voor een beurs voor de universiteit.

In Kenya is er na de middelbare school een tussenjaar waarin potentiele studenten worden uitgenodigd door de Universiteit(en). Van degenen die verder studeren verwachten wij dat ze in dat tussenjaar niet alleen voor zichzelf zorgen door geld te verdienen, maar ook dat ze zich oriënteren op hun mogelijkheden. Er wordt van de student verwacht dat er een harambee (geldinzameling bij de familie) wordt gehouden om een gedeelte van het entreegeld te kunnen betalen. Stichting OKE (de sponsor) vult het bedrag zo nodig aan tot een maximum van € 250,--.