1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Stichting OKE

Hoofdlijnen beleidsplan

Logo Stichting OKE

Logo:

 • Het logo van Stichting OKE is een witte olifant.
  Een witte olifant staat voor: Zeldzaam, sterk, zorgzaam, volhardend en vredelievend.

Doelstelling:

 • het zodanig creeeren van omstandigheden voor Kenianen, dat zij een beter leven en een betere toekomst krijgen
 • het mogelijk maken van scholing voor kinderen en jongeren die niet zelf, noch de leden van hun familie, de financiele middelen hebben om deze scholing te bekostigen
 • het behartigen van de belangen van de hierboven genoemde mensen
 • het ondersteunen van lokale initiatieven en het ontwikkelen van lokale projecten
 • het overdragen van kennis aan en met raad en daad terzijde staan van de plaatselijke bevolking op vrijwillige basis, met dien verstande dat deze hulp nimmer ongevraagd zal plaats vinden en dat er in verband met deze hulp nummer enige vergoeding verschuldigd zal zijn

Financien:

 • Inkomsten: werving van sponsoren en donateurs, verkoop van in Kenia gemaakte artikelen.
 • Uitgaven: schoolgeld, leermiddelen en uniformen studenten; medische verzorging studenten; sponsoring kleuteropvang; eenmalige projecten.
 • Beheer: de penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen; het gezamelijke bestuur bepaalt het beleid hierin.
  Het vermogen op de spaarrekening heeft als doel om een veilige buffer te garanderen, waarbij bij eventuele uitval van sponsoren de gesponsorde studenten gegarandeerd hun opleiding af kunnen maken.
 • Belonings beleid: alle bestuursleden fungeren als vrijwilliger.
  De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  Deze vergoeding zal nooit meer zijn dan 200 € per jaar.;In de praktijk is deze vergoeding nog nooit uitgekeerd.

Public Relations:

 • Ten minste twee maal per jaar zal er een nieuwsbrief verschijnen die aan alle sponsoren en belangstellenden zal worden verzonden. De nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst.

Werkwijze:

 • Samenwerking MES comité
  Stichting OKE werkt nauw samen met het MES comité, onze NGO partner-organisatie in Kenia. Het MES comité bestaat uit vrijwilligers die Stichting OKE advies geven en studenten begeleiden.
  Leden van het MES comité krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Sponsorkinderen
  Aan het einde van elk kalenderjaar (na de bekendmaking van de schooluitslagen) worden door lagere scholen kinderen voor sponsoring voorgedragen aan het MES comité. Deze kinderen hebben van huis uit geen middelen om zelf een middelbare opleiding te betalen en ze hebben een hoge score en daarmee hoge kans om het eindaxamen van de middelbare school met goed resultaat af te leggen. Het MES comité beoordeelt of de aanvraag terecht is. Afhankelijk van het beschikbare vermogen beslist Stichting OKE hoeveel kinderen gesponsord kunnen worden.
 • Nieuwe Projecten
  Het opstarten van nieuwe projecten of het uitbreiden van sponsoring zal alleen worden uitgevoerd na instemming van het gezamelijke bestuur van Stichting OKE.